Ασκηση για  Υπέρταση

Ασκηση για Υπέρταση

Ασκηση και Πρόληψη της Υπέρτασης
Μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα όπως ζωηρό περπάτημα, 30-45 λεπτά τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και θεραπεία της υπέρτασης.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν σημαντική μείωση στην εμφάνιση υπέρτασης στα άτομα που ασκούνται τακτικά σε σχέση με τα άτομα που δεν κάνουν κάποια φυσική δραστηριότητα.

Μηχανισμοί μείωσης της Υπέρτασης μέσω της Ασκησης:
Αν και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η άσκηση μειώνει την αρτηριακή πίεση είναι πολύπλοκοι, ή άσκηση κατά γενική ομολογία όχι μόνο είναι αποδοτική στην θεραπεία της υπέρτασης αλλά και στην πρόληψη της.
Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι εκτός από το όφελος της μείωσης του σωματικού βάρους, η χρόνια άσκηση ελαττώνει την δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα την μείωση της δραστηριότητας του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης επιδρώντας στους baroυποδοχείς διευκολύνοντας την αρτηριακή αγγειοδιαστολή.
Επίσης η άσκηση επιδρά στην ευαισθησία στην ινσουλίνη και στα επίπεδα της ινσουλίνης στο αίμα.
Όταν η άσκηση μειώνει την ινσουλίνη ή προλαμβάνει την υπερινσουλινεμία, τα νεφρά ελαττώνουν την (προκαλούμενη από την ινσουλίνη) επαναπορρόφηση sodium.χλωριούχου νατρίου (αλάτι).

  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • Google Buzz
  • LinkedIn

Comments are closed.