Οι γιατροί πρέπει να παρακινούν τους διαβητικούς για άσκηση

Οι γιατροί πρέπει να παρακινούν τους διαβητικούς για άσκηση

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πρέπει να παρακινούνται να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα από τους ίδιους τους γιατρούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γιατροί δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να πείσουν τους ασθενείς να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα. Ο λόγος τις περισσότερες φορές είναι η έλλειψη χρόνου από μεριάς των γιατρών αλλά η πραγματική αιτία είναι ότι οι ίδιοι οι γιατροί δεν έχουν πειστεί για την αποτελεσματικότητα της άσκησης στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης δεν είναι ικανοί τις περισσότερες φορές να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις των ασθενών, για το ποια άσκηση, σε ποια ένταση και ποια διάρκεια, είναι ωφέλιμη για την κατάστασή τους.
Σε μια πρόσφατη έρευνα, 70 αδρανείς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 συμμετείχαν σε μια διαδικασία, όπου κάποιοι από αυτούς ενημερώθηκαν από τους γιατρούς τους, για τα οφέλη της άσκησης και τους δόθηκαν σαφείς οδηγίες για το πώς να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα. Η ενημέρωση κρατούσε για 30 λεπτά και ήταν αυστηρά προσωπική. Οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία ενημέρωση. Η κατανομή των ασθενών στις δύο ομάδες ήταν τυχαίες. Αποτέλεσμα ήταν η ομάδα που είχε λάβει την ενημέρωση, για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, παρουσίαζε μετά από 6 μήνες σημαντική αύξηση της φυσικής τους δραστηριότητα σε σχέση με την ομάδα που δεν είχε την αντίστοιχη ενημέρωση. Επίσης η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν σαφώς μικρότερη στη πρώτη ομάδα, παρά στη δεύτερη.
Με βάση αυτά τα δεδομένα πολλές διαβητικές εταιρείες συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το «πρόγραμμα για το πρώτο βήμα». Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι και το απλό περπάτημα και να τους βοηθήσουν να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα στη καθημερινότητα τους και στην εργασία τους. Το πρόγραμμα χορήγησε δοκιμαστικά βηματομετρητές οι οποίοι καταγράφουν τα βήματα που κάνει ο καθένας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτοί που τελικά χρησιμοποίησαν τους βηματομετρητές είχαν αυξήσει κατά 3000 βήματα την ημέρα τη φυσική τους δραστηριότητα σε σχέση με αυτούς που δεν χρησιμοποίησαν τους βηματομετρητές αυτούς.
Συμπερασματικά σας συμβουλεύω αν πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ζητήστε από τον γιατρό σας να χαράξετε μια στρατηγική αύξησης της φυσικής σας δραστηριότητας, με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, ακόμα και αν αυτό είναι εις βάρος του διαθέσιμου χρόνου του γιατρού. Θα έχετε σίγουρα να κερδίσετε πολλά!

  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • Google Buzz
  • LinkedIn

Comments are closed.