Προοπτικές έρευνας στο πεδίο της συνταγογράφησης της άσκησης

Προοπτικές έρευνας στο πεδίο της συνταγογράφησης της άσκησης

Η βελτίωση της υγείας και των βιολογικών παραμέτρων των ασθενών με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας αποδεικνύεται από μεγάλο αριθμό ερευνών. Η έρευνα όμως δεν έχει προχωρήσει στην εξειδίκευση των προγραμμάτων της άσκησης σε κάθε ασθένεια και δεν έχει καθορίσει τους στόχους, που θα πρέπει να έχει ο κάθε ασθενής.
Παρακάτω παραθέτονται οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για ερευνητική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Physical Activity Advisory Committee του US Health Department.
• Πρέπει να μελετηθεί η επίδραση της άσκησης στην υγεία σε σχέση με το είδος, την ποσότητα και την ένταση αυτής.
• Πρέπει να αναπτυχθούν νέες τεχνικές και μέθοδοι καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας, πράγμα που θα βοηθήσει την ερευνητική διαδικασία στην αξιολόγηση της πραγματικής επίδρασης της άσκησης στην υγεία.
• Πρέπει να μελετηθεί η επίδραση των εντατικοποιημένων προγραμμάτων άσκησης σε ομάδες ασθενών και ο πορεία των χρόνιων επιπλοκών, κάτω από αυτές τις συνθήκες.
• Πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα άσκησης για τον έλεγχο του μεταβολικού συνδρόμου και την θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη.
• Πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα άσκησης για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και την μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας αυτού.
• Πρέπει να αναπτυχθούν ασφαλή προγράμματα άσκησης για την πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων και
• Πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα άσκησης για την αντιμετώπιση της λιποσαρκίας, την βελτίωση της λειτουργικότητας και την πρόληψη των πτώσεων των ηλικιωμένων.
• Πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η σχέση της άσκησης και του καρκίνου, τόσο στην αρχική εμφάνιση του, όσο και στις υποτροπές του.
• Πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα άσκησης για την βελτίωση της νοητικής λειτουργίας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών με τέτοια προβλήματα.
• Πρέπει να διερευνηθεί πιο αποφασιστικά η επίδραση της άσκησης στην υγεία των παιδιών και των νέων αλλά και στην συμπεριφορά, την ψυχολογία και την απόδοση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε σχέση με την άσκηση: τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά την περίοδο της λοχείας.

  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • Google Buzz
  • LinkedIn

Comments are closed.