«Το ποδήλατο στη ζωή μας»

«Το ποδήλατο στη ζωή μας»

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της σωματικής άσκησης, βελτίωση της καθημερινότητας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», εγκαινιάζει στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Δήμο Αλμωπίας την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Το ποδήλατο στη ζωή μας».

Η δράση «Το ποδήλατο στη ζωή μας», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση των πολιτών και τη γνωριμία τους με εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και την εμπειρία της ήπιας σωματικής άσκησης. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, θεσμικός φορέας της πολιτείας, εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων που προκαλούνται από τις κακές διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη καθημερινής άσκησης.

Το ποδήλατο είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης των δράσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού συνδυάζει την ψυχαγωγία με την άθληση και είναι προσβάσιμο από όλες τις ηλικίες. Επιστημονικές έρευνες, έχουν πλέον αποδείξει και επιβεβαιώσει πως η άσκηση με το ποδήλατο, έχει θετική επίδραση στη γενική υγεία και ευεξία του ανθρώπου.

Η δράση αυτή, δεν στοχεύει μόνο στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας, αλλά προωθεί και την ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ικανών για την τόνωση της οικονομίας της πατρίδας μας. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προμηθεύει, σε πιλοτικό στάδιο, ποδήλατα που φέρουν ειδική σήμανση, στους Δήμους της χώρας μας.

Οι Δήμοι γίνονται φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ποδηλάτων, διατηρώντας την υποχρέωση της φύλαξης και συντήρησης του εξοπλισμού. Οι Δήμοι φέρουν την υποχρέωση της χάραξης προτεινόμενων ασφαλών διαδρομών, ικανών και προσβάσιμων από όλες τις ηλικίες.

  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • Google Buzz
  • LinkedIn

Comments are closed.