Η μεσογειακή διατροφή προστατεύει από καρδιαγγειακά

Η μεσογειακή διατροφή προστατεύει από καρδιαγγειακά

Σε μια πρόσφατη Ισπανική μελέτη αξιολογήθηκε η επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Συμμετείχαν 7.447 άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο, ηλικίας 55 έως 80 ετών, και παρακολουθήθηκαν για 4,8 έτη. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε μεσογειακή διατροφή με προσθήκη παρθένου ελαιολάδου είτε με προσθήκη ξηρών καρπών και σε ομάδα ελέγχου (συνήθης διατροφή με μειωμένη πρόσληψη λίπους). Η πολυπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης ανέδειξε ελαττωμένο κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιαγγειακός θάνατος) στην ομάδα της μεσογειακής διατροφής με προσθήκη παρθένου ελαιολάδου κατά 30% και με προσθήκη ξηρών καρπών κατά 28%. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η μεσογειακή διατροφή ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων σε άτομα υψηλού κινδύνου.

(Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. N Engl J Med. 2013)

  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • Google Buzz
  • LinkedIn

Comments are closed.